Autobus na bioplyn z odpadní vody se osvědčil

Pilotní testování využití plynu vznikajícího při čištění odpadních vod k pohonu autobusů městské hromadné dopravy dopadlo nad očekávání dobře. Dopravní podnik města Brna (DPMB) na konci loňského roku vyčlenil na dva měsíce autobus, který byl namísto zemního plynu plněn biometanem. Autobus během testovacího období najel 4750 km pouze s použitím energie z čistírenských kalů. Problémy nenastaly při tankování ani z hlediska výkonu a chování vozidla.

Dopravní podnik města Brna pro zkušební provoz vyčlenil standardní dvounápravový nízkopodlažní autobus Urbanway 12M CNG. Během zkušebního provozu autobus najel 4750 km pouze s použitím energie získané zpracováním bioodpadu – čistírenského kalu.

Plnění autobusu biometanem probíhalo převážně ve večerních hodinách po skončení linkového výkonu. Celkem bylo provedeno 36 plnění na technologickém zařízení BU-12 umístěném v ČOV v Modřicích a bylo odebráno 1660 kg biometanu. Průměrná rychlost plnění se zpočátku pohybovala kolem 2,5 kg biometanu za minutu, po úpravě plnící stanice se zvýšila na 4,5 kg biometanu za minutu, takže standardní denní plnění cca 65 kg proběhlo během 15 minut.

V průběhu testováním došlo ke dvěma odstavením plnící jednotky za účelem optimalizace a seřízení výdejního zařízení. V průběhu odstávky byl do nádrže autobusu tankován standardní zemní plyn bez jakýchkoliv úprav autobusu. I tímto byla prakticky vyzkoušena absolutní kompatibilita zemního plynu a biometanu vznikajícího rozkladem biologicky rozložitelného materiálu.

Z hlediska jízdních vlastností nebyly zaznamenány z hlediska výkonu žádné změny v chování vozidla. Samotné palivo BioCNG má stejné vlastnosti jako běžné CNG. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu a současná flotila 160 CNG autobusů je připravena tento druh paliva začlenit do svého provozu a završit tak proces ekologizace dopravy. DPMB má zájem ve spolupráci s městem Brnem najít vhodný stabilní zdroj biometanu pro své autobusy.brno bioplyn 2

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace poskytla pro realizaci pilotního projektu zázemí čistírny odpadních vod v Brně – Modřicích a umožnila odběr bioplynu vzniklého při zpracování čistírenských kalů. Společnost DPMB vyčlenila pro pilotní testování linkový autobus s pohonem na stlačený zemní plyn. Česká výzkumná společnost MemBrain pro tento projekt poskytla jednotku BU-12 na čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu využívající membránovou technologii. Jedná se o české know-how a českou technologii.

 

Autobus na bioplyn z odpadní vody se osvědčil
Ohodnoťte tento článek!
3.33 (66.67%) 3 hlas/ů
Sdílejte

1 komentář

  1. Aspoň někdo je normální a jde správnou cestou.Elektro tu bylo už před 100 lety a stále se nechytilo.Plyn je levný a dobře za ty roky ověřený v autech i autobusech.

PŘIDAT KOMENTÁŘ: