Auta neničí ovzduší tolik, jak se myslelo, naznačují údaje z Prahy během karantény

Data z Prahy ukázala, že změny koncentrací škodlivin v ovzduší nejsou úměrné poklesu automobilového provozu.