Adaptivní tempomaty prý mohou bránit vzniku kolon. Český experiment ale ukázal, že technika dělá chyby jako člověk

Adaptivní tempomat je prvním stupněm autonomní mobility a jedním z jejích základních prvků. Jeho současná podoba má však své limity, které mohou při určité shodě okolností vést až ke vzniku dopravní komplikace.