Aby nám tu tolik nebourali…

ČESMAD Bohemia informuje o projektu na snížení nehodovosti zahraničních řidičů kamionů.

Bohužel ještě o něco rychleji, než přibývá na našich silnicích zahraničních kamionů (v roce 2018 klesl podíl českých kamionů na vybraném mýtu pod 50 %), roste jejich nehodovost. Pomoci obrátit tento trend se rozhodl i ČESMAD Bohemia. Za podpory České kanceláře pojistitelů tak realizujeme projekt na snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel na vozovkách v ČR.

Projekt se jako první vůbec zaměřuje na ovlivnění chování zahraničních řidičů nákladních vozidel na českých silnicích prostřednictvím informační kampaně upozorňující na zvláštní podmínky silničního provozu v ČR a na problémy, které tito řidiči sami působí a ohrožují i ostatní účastníky provozu.

Chce oslovit max. počet zahraničních řidičů nákladních vozů pohybujících se na českých komunikacích, a to přímo, prostřednictvím jejich zaměstnavatelů a dopravních asociací.

Chce je upozornit na základní problémy provozu na silnicích, odlišnosti v dopravních předpisech a přispět ke zvýšení jejich informovanosti.

Zvláštní pozornost přitom bude věnovat nejpočetnějším skupinám řidičů tranzitujících přes ČR, tj. řidičům z Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska a SRN.česmad kampaň_02

První krok, tzv. flash kampaň, jsme již udělali. V květnu Sdružení připravilo informační leták v sedmi jazycích, který kromě zmapování rekonstruovaných dálničních úseků upozorňuje zahraniční řidiče na důležité bezpečnostní zásady a především na nově otevřený portál www.transit.tir.cz. Zde se obracíme na všechny řidiče nákladních vozidel z jiných států s prosbou, aby věnovali maximální pozornost řízení, a nabízíme jim důležité informace o pravidlech a podmínkách provozu na našich komunikacích.

V měsíci červnu již tisíce řidičů obdržely přímo do ruky leták nazvaný Highways under construction se samolepkou Jezevčíka propagující portál www.transit.tir.cz. Distribuce probíhala na všech našich dálnicích. Protože nám s ní pomáhala i krásná děvčata, setkala se s překvapivě vlídným přijetím oslovených zahraničních řidičů.

Samozřejmě si uvědomujeme, že jedna kampaň nemůže zcela změnit poměry na našich silnicích. Může se však stát důležitým střípkem ve skládačce opatření usilujících o zlepšení bezpečnostní situace a snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel.česmad kampaň_03

Aby nám tu tolik nebourali…
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: